Diplomazwemmen

Wanneer diplomazwemmen?

De lesgevende zwemonderwijzer beoordeelt zelf wanneer een leerling diploma mag zwemmen.

Bij twijfel wordt overleg gepleegd met een collega of de coördinator zwemonderwijs.

Lees ook het volgende bericht over zwemmen met kleding aan tijdens de kijklessen ter voorbereiding op het diploma zwemmen:

zwemles: zwemmen met kleding tijdens kijklessen

 

Dat data waarop diploma wordt gezwommen, worden tijdig bekend gemaakt op het zwemonderwijsinfo bord in de Sprenkelaar.

 

De gemiddelde leertijd voor het Zwemdiploma A is ongeveer 40 klokuren les. Gemiddeld zal uw kind binnen 12 à 13 maanden het A diploma behaald hebben.

Share Button
Copyright © 2012 Zwembad de Sprenkelaar | Ontwikkeld door OneTwoCode