Professioneel en Klantgericht

Onze Kernwaarden; wat vinden we belangrijk?

 

Professioneel: We verstaan ons vak. We weten hoe we een kind zwemmen moeten leren, hoe we op een verantwoorde en een betrouwbare wijze met onze doelgroepen moeten omgaan en hoe we gasten moeten ontvangen.

We staan open voor de mening van anderen en durven fouten toe te geven.

 

Onze verschillende teams (aquasporten, zwemonderwijs, babypeuterkleuterlessen) worden begeleid door een coördinator. Er is regelmatig overleg binnen de teams. Bijscholing op vakgebied vinden we noodzakelijk en zorgt voor een gedegen kennisniveau bij onze professionals.

Onze toezichthouders zijn in het bezit van EHBO, BHV diploma en Life-Guard certificaat.

 

 

Klantgericht: We vinden het vanzelfsprekend dat we AANDACHT geven aan onze bezoekers, naar hen willen luisteren en bereid zijn bezoekers snel en adequaat te helpen daar waar nodig.

Share Button
Copyright © 2012 Zwembad de Sprenkelaar | Ontwikkeld door OneTwoCode